MaxCool 2500 L Cryochiller

Polycold MaxCool Cryochillers jsou kryogenní chladicí systémy uzavřené smyčkou, které poskytují až 2,500 wattové nebo respektive 4,000 wattové chlazení. Tyto cryochillery lze použít k zachycení vodní páry a jiných kondenzovaných látek zmrazením na studeném povrchu, jako je cryocoil nebo „chevron“ usměrňovač. MaxCool cryochillery se také používají k ochlazení a ohřátí objektů, jako jsou elektrostatické sklíčidla používána v polovodičovém průmyslu zpracování destiček.

Čerpání vodní páry

Polycold MaxCool 2500 L cryochiller efektivně zachycuje vodní páru, která se skládá z 65% až 95% se zbytkového plynu ve vysokých vakuových systémech. Vodní pára je obvykle nejvíce reaktivně kontaminovaná. S MaxCool Cryochiller můžete očekávat zvýšení propustnosti produktu ve Vašem stávajícím systémů o 20% až 100% a zlepšit kvalitu depozice.

Výhody MaxCool

 • Vysoké vakuum, snížení času vyčerpání až o 75%
 • Vysokorychlostní čerpání vodní páry: 10,000 až 140,000 l/sec v pracovním prostoru
 • Propustnost produktů od 20% do 100%
 • Nižší parciální vodní pára během zpracování pro vyšší kvalitu filmu, lepší přilnavost a větší reprodukovatelnou depozici
 • Kvalitnější v ceně/výkonu tekutého dusíku chlazené Meissners
 • Minimalizace nákladů na vlastnictví s řízením spotřeby
 • Vysoká kapacita chlazení a topení pro širokou škálu procesů

Při přidání vakuového systému, MaxCool Cryochiller může dramaticky snížit čas vyčerpání a zvýšit propustnost produktu. MaxCool bude čerpat vodní páry během několika minut od „startu“ a může rozmrazit za méně než čtyři minuty, poskytuje správné schopnosti rychlých cyklů. Má také možnost nazvanou Rapid Cool to Cool, která odstraňuje čekací dobu po rozmrazení. Pro Váš systém to znamená více výrobních cyklů za směnu.

Pomocí patentované Polycold ® chladící směsi, MaxCool funguje na principu Meissner zachycování. Vodní pára je zachycená kondenzací na kryogenním studeném povrchu, zvané Meissner cívka. Meissner (cryocoil) je namontován přímo ve vakuové komoře, takže vodivost není limitována porty, potrubími, ventily nebo usměrňovači. Cryocoil se snadno instalují a můžou být přizpůsobeny na jakýkoliv systém.

Není zapotřebí použití ventilů na vysoké vakuum.

MaxCool Cryochillery jsou nejvíce nákladově efektivní inovace, které můžete přidat do jakéhokoliv difuzního-čerpání, turbo-čerpání nebo helium-cryočerpácího systému.

MaxCool Cryochillery jsou kompatibilní s „European Application Refrigerants (EC 1005/2009), the Montreal Protocol, and the US EPA SNAP.“

Výhody

 • -120 až -145°C (153 až 128 K)
 • Odvod tepla do 2500 wattů
 • Kryokondenzace vodní páry ve vakuových systémech s rychlostí do 140,000 l/s, úroveň vakua 8 x 10-10 torr (1 x 10-9 mbar)
 • Teoretická maximální rychlost čerpání 208,600 l/s
 • Zvýšení produktivity s rychlým "cool to cool"
 • Možnost řízení spotřeby pro minimalizaci nákladů na vlastnictví
 • Kontrola teploty
 • Patentovaná chladící náplň je globálně vyhovující, netoxická a nehořlavá
 • Založeno na Polycold osvědčeném, inovativním, spolehlivém smíšeném plynovém chlazení
 • V souladu s EU PED, MD a ROHS
 • TUV Rheinlad listed NRTL/Canada Safety Standards
 • ISO 9001:2008 certifikovaný výrobce