PFC Cryochiller vodní páry

Brooks Polycold® PFC Water Vapor Cryochiller účinně zachycuje vodní páru, která se obvykle skládá z 65% až 95% plynového zatížení v systému vysokého vakua. Tato pára vývěvy se během několika minut od „startu“ rozmrazí za méně než čtyři minuty, a snižuje parciální tlak vodní páry v průběhu zpracování pro vyšší kvalitu, lepší přilnavost a více reprodukovatelné depozice.

Když přidáte zařízení do svého vakuového systému, PFC Cryochiller zkrátí dobu vyčerpání o 25% až 75% a může zvýšit produkt okolo 20% až 100%. Mimo to, PFC Cryochiller nabízí vynikající poměr cena/výkon ve srovnání s kapalným dusíkem chlazeným Meissners – typicky přináší návratnost investic za méně než jeden rok.

Klíčové vlastnosti

  • -90°C až -155°C (183 až 118 K)
  • Jednoduchý, trubkový typ studených článků
  • Kryokondenzace vodní páry ve vakuových systémech, při rychlosti až 200,000 L/sec, úroveň vakua 2 x 10-12 torr v závislosti na modelu aplikace
  • Odvod tepla do 3600 wattů
  • Celosvětově kompatibilní, netoxická a nehořlavá chladící náplň
  • Patentované kryogenní chladící procesy a chladící směsi
  • Dostupnost v různých cryocoil konfiguracích