Plastové SpinMeister předčističe

Filtrace v extrémních podmínkách

Charakteristika

 • Předčistič je poháněn nasávaným vzduchovým proudem.
 • Rotor předčističe s úhlovými lopatkami, montovaný na přesném dvojitém ložisku, roztáčí vzduchový proud.
 • Odstředivá síla odděluje nečistoty ze vzduchového proudu tak, že je odmrští k vnějšímu obvodu krytu, kde jsou následně vytlačeny ven výtlačným otvorem.
 • Čistý suchý vzduch je poté veden do přetlakové vzduchové komory, odkud vstupuje dále do zařízení.
 • Konstrukce z trvanlivého kompozitu se zalisovanými vlákny
 • 85% účinnost do 15 mikronů
 • Pro filtrace v extrémních podmínkách v kombinaci se sacím filtrem
  • SpinMeister odstrańuje větší částice
  • Sací filtr zachycuje částice od 5 mikronů níže
 • Výrazné zvýšení životnosti vzduchového filtru
 • Provozní teplota min - 51°C, max 104°C

Oblasti použití

 • Šroubové kompresory
 • Motory
 • Vakuové systémy
 • Předčističe SpinMeister jsou navrženy pro odstranění větších nečistot ze vzduchového proudu. To umožňuje prodloužení životnosti filtru i samotného zařízení při snížení spotřeby energie.
Model Připojení Nízký průtok m3/h Vysoký průtok m3/h Rozměry - mm
 ID OD HT
SM-1.5 1.50 5 60 38 89 57
SM-2 2.00 34 187 51 121 76
SM-3 3.00 128 425 76 178 114
SM-4 4.00 425 680 102 238 136
SM-6 6.00 765 1530 152 305 184