AIM-XL

Aktivní invertované magnetronové manometry (AIM) kombinují hlavu manometru a kontroler v jedné kompaktní aktivní jednotce. Tyto manometry se prokázaly, že jsou robustní a spolehlivé v široké škále aplikací, které jsou od vědeckých nástrojů po průmyslové procesy.

Tento manometr má nízké externí magnetické pole, takže je vhodný pro použití s citlivými analytickými nástroji nebo maglev turbo vývěvami. Kromě toho, tento manometr má lineární výstup pro snadnou intergraci s počítačem nebo PLC.

Charakteristika

 • Řídící elektronika kombinována uvnitř hlavy manometru, která snižuje náklady systému a je uložena do hodnotného stojanového prostoru
 • Rozsáhlé, regulované, vnitřní zdroj napájení, který běží od standardního d.c. napájení +13,5 po +36V, s dobrou tolerancí vůči kolísání napětí
 • Standardní analogový výstup 0 až +10 V d.c. a identifikátor manometru umožňující snadné rozhraní s počítačem nebo plc a chyba výstupu indikace
 • Nízké výstupní impedance a integrální Faraday štít poskytuje vysokou úroveň odolnosti proti hluku a povolení vedení dlouhého kabelu (až 100 m)
 • Vyměnitelné tělo tuby umožňuje rychlou náhradu tuby bez předkalibrace
 • Elektrodové servisní sady umožňují uživateli čistění a údržbu
 • Jedinečný zápalníkový design zajišťuje rychlé nárazy při vysokém vakuu nebo v kontaminovaných podmínkách
 • Nízké externí magnetické pole (SL a XL) pro použití s citlivými analytickými nástroji
 • Rozšířený rozsah tlaku
 • Schválen CSA, C/US

Oblasti použití

 • Všechny vakuové aplikace vyžadující robustní a spolehlivé tlaky v rozmezí od 1 x 10-2 až 1 x 10-9 mbar. Typické procesy se pohybují od obecného vakua, přes průmyslové povlakování a pece, k vědeckým nástrojům a polovodičům.
Technická data  
Rozsah tlaku  
  AIM-X 10-2 až 10-9 mbar
Přesnost* Obvykle ±30%
Maximální přetlak 10 bar absolutně (145 psi)
Napájecí zdroj +13.5 do +36 V DC (max 1 V zvlnění)
Spotřeba energie 2 W Maximum
Výstupní signál 2 do 10 V DC
Žádaná hodnota Otevřený kolektor tranzistoru
Maximální napětí 40V DC
Proud 100 mA max
Teplotní rozsah  
Provoz +5 do +60°C
Skladování +0 do +70°C
Materiály vystavené vakuu  
   NW25 verze Nerezová ocel 304 & 316 & 347, fluoroelastomer, sklo
Vnitřní objem 26 cm3
Váha 0.81 kg
Konektor externího rozhraní 8-way FCC68/RJ45 zásuvka
Vakuové zařízení NW25
Standardy  
Elektromagnetická kompatibilita EN 61326
  (emise třída B)
Krytí IP40


*Přesnost je snížena na meze měřícího rozsahu