Jednotky a měření

Pro měření a určování tlaků se ve fyzice dle soustavy SI užívá jednotka Pascal, zkratka Pa.

Z hlediska historického vývoje se ve vakuové praxi používá také násobků jednotky Pascal, především pak hPa (1 hPa = 100 Pa = 1 mbar), jednotek barat, atmTorrmm Hg a mm H20 a jejich násobků.

V technické praxi se využívá především pozitivní konvence, která má za nejnižší hladinu tlaku, tlak 0 (nezáleží na rozměru). Někdy se však používá i negativní konvence, kdy je za nulovou hladinu stanovena standardní hodnota atmosférického tlaku a vakuum (podtlak) je pak počítán jako rozdíl (záporná hodnota, např. -100 hPa). Existuje také způsob označování jako % vakua (např. 90% vakua znamená tlak o hodnotě 10% hodnoty atmosférického tlaku = 101,325 hPa). Naše společnost využívá výhradně pozitivní konvenci a všechny uváděné hodnoty jsou absolutní, kladná čísla. Nulovou hladinou označujeme tzv. perfektní vakuum, technicky a fyzikálně nedosažitelnou hodnotu tlaku 0.

Jednotky pro měření tlaků

Jednotka Převod na Pa
Popis
1 Pa ≡ 1 N/m2 základní jednotka SI
1 hPa = mbar 100 základní jednotka pro technickou praxi
1 bar 100000 základní jednotka pro tlaky vyšší než atmosférické
1 at 98066,5 technická atmosféra
1 atm 101,325 standardní atmosféra (standardní atmosférický tlak)
1 Torr 133,322 jednotka se používá v anglosaských zemích
1 mm Hg = 1 Torr 133,322 jednotka se používá v anglosaských zemích
1 mm H20 9,80665 jednotka se používá v anglosaských zemích
1 psi 6,894•103 jednotka se používá v anglosaských zemích

Principy měření vakua (podtlaku)

ABSOLUTNÍ VAKUOMETRY

Torriceliho trubice

Mc Leodův kompresní vakuometr

MEMBRÁNOVÉ VAKUOMETRY

IONIZAČNÍ VAKUOMETRY

Penning

TEPELNÉ VAKUOMETRY (ODPOROVÉ AJ.)

Pirrani

Bimetalové

Dilatační

TERMOČLÁNKOVÉ VAKUOMETRY

KAPACITNÍ VAKUOMETRY

VISKÓZNÍ VAKUOMETRY

MOLEKULÁRNÍ VAKUOMETRY