Silikon 705

Charakteristika

  • Silikon 705 je Penta phenyltrimethyltrisiloxan tekutina, určená pro výrobu ultra vysokého vakua v rozmezí 10-9 - 10-11 mbar, kvůli extrémně nízkému tlaku par a úrovni zpětného proudění.
  • Tato kapalina vykazuje extrémní chemickou, tepelnou, oxidační, hydrolyzační a radiační odolnost.

Oblasti použití

  • Silikon 705 je určen pro použití v podmínkách kde je požadováno ultravysoké a ultračisté vakuum. UHV vlastnosti jsou užitečné zejména pro tenké vrstvy, povrchové technologie, termonukleární aplikace a aplikace fyziky plazmatu.
  • Extrémní stabilita a vysoká spontánní teplota vznícení jsou ideální pro použití v prostorových-simulačních komorách. Nízká teplota par a nízká úroveň zpětného proudění tvoří studené a chlazené vodní uzávěry nepotřebné pro tlaky v rozmezí 10-8 mbar.
  • Nicméně s vodním uzávěrem kapalného dusíku může být dosaženo konečného tlaku 10-11.
Technická data  
Typické konečné vakuum dosažitelné při 20°C (mbar) 8.0 x 10-11
Tlak par @ 25°C (Pa) 2 x 10-11
Teplota varu při 1.3 mbar (°C) (přibližně) 245
Viskozita cSt @ 25°C 165 - 185
Bod tuhnutí °C -14
Teplota vznícení °C >243
Specifická váha při 25°C 1.09 - 1.10