ELD500

ELD500 nový plně automatický detektor netěsností. Je určen pro rychlou a přesnou detekci úniků v široké škále aplikací a je plně mobilní a snadno se ovládá.

Charakteristika

 • Nízké náklady na vlastnictví
 • Vysoká účinnost a nízká provozní spotřeba
 • Vysoce spolehlivý s dlouhými intervaly údržby a nízkými požadavky na výměnu dílů
 • Připravené mobilní řešení
 • Přizpůsobitelné pro libovolnou aplikaci
 • Vysoká stabilita a přesnost

Oblast použití

 • Analytické přístroje (elektronová mikroskopie, detekce úniku, hmotnostní spektrometrie, povrchová analýza)
 • Výzkum a vývoj (kryogenní výzkum, nanotechnologie, atp.)
 • Polovodiče (přenos, metrologie, litografie, atp.)
 • Průmysl (průmyslová detekce úniku, výroba lamp a trubek, sklo, atp.)
 • Fyzika vysokých energií
ELD500 detektor úniku WET DRY FLEX
Nejnižší detekovatelná míra úniku hélia      
Vakuový provoz (mbar ls-1) ≤5 x 10-12 ≤3 x 10-11 ≤5 x 10-12*
Sniffer provoz (mbar ls-1) ≤7 x 10-9 ≤7 x 10-9 ≤7 x 10-9
Maximální měřitelný únik hélia      
Vakuový provoz (mbar ls-1) > 0.1 > 0.1 > 0.1
Rozsah měření (dekády) 12 12 12
Maximální přípustný vstupní tlak (mbar) 15 15 15
Čerpací rychlost při čerpání, 50Hz/60Hz (m3h-1) 2.5/3 1.6/1.8 N/A
Rychlost čerpání hélia v jemném režimu (ls-1) 3.1 3.1 3.1
Časová konstanta pro signál netěsnosti (s) < 1 < 1 < 1
Čas do připravenosti k provozu (min) ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
Spotřeba energie (VA)  420 350 200
Vstupní příruba NW25 NW25 NW25
Rozměry (W x H x D) (mm) 495 x 456 x 314 495 x 456 x 314 495 x 456 x 314
Hmotnost (kg) 40 35,5 30

*zazpětňovací vývěva závislá