Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je nedílnou součásti společnosti. Skupina Activair se snaží neustále zdokonalovat v oblasti výzkumu a vývoje a to nejenom dodávkami zařízení do této oblasti, ale i neustálým vzděláváním svých zaměstnanců.

Nedílnou součástí výzkumu a vývoje je i zájem o veřejné zakázky ze strany naší společnosti. V rámci veřejných zakázek se snažíme o navrhnutí nejvhodnějšího zařízení dle specifikace zadavatele. Přičemž ne vždy je zřejmé, o jaké zařízení má daný zadavatel veřejné zakázky zájem. Je tedy nutné využít zkušenosti z výzkumu a vývoje. Navrhnout nejvhodnější zařízení pro danou oblast.