Servis a modernizace

Provádíme servis, údržbu a modernizaci těchto typů zařízení:

  • vakuových čerpadel (vývěv) a jejich příslušenství
  • dmychadel, kompresorů a jejich příslušenství
  • filtračních zařízení a jejich příslušenství
  • potrubních rozvodů a rozvodů technických plynů v laboratořích
  • zajištění speciálních servisních zásahů (ATEX, O2, chemické provozy)
  • měření netěsností heliovým hledačem (He leak testing)
  • měření tlaků a průtoků v oboru vakuové fyziky a techniky
  • provádění dalších servisních činností až do úrovně generálních oprav