V-Lube F

Řada olejů V-Lube poskytuje dobrou tepelnou stabilitu a odolnost proti oxidaci. Jsou používany v řade vakuových vývěv Stokes.

Oblasti použití

  • Vhodné pro použití s pístovými vývěvami Microvac
Technická data  
Tlak páry mbar  
20 °C <1.3
100 °C <1.3
Molekulová váha 350-500
Specifická váha při 20°C 0.86-0.88
Viskozita cSt při 40°C 95.5-100
Bod nalití °C -36
Teplota vznícení °C 223
Bod automatického vznícení °C TBC
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0.281
Energetický částicový účinek Vodicí zformovaný polymer
Tepelná stabilita dobrá
Odolnost proti oxidaci dobrá
Chemická odolnost fair
Odolnost proti radiaci fair