Poradenství, konzultační činnost

  • při výběru vhodného typu zařízení
  • při výběru vhodné aplikace nebo procesu
  • při stanovování vhodného typu provozní kapaliny nebo maziva
  • při stanovování vhodného typu filtrace a filtračních materiálů
  • při snižování nákladů a při ochraně zdraví a životního prostředí