V-Lube G

Řada olejů V-Lube poskytuje dobrou tepelnou stabilitu a odolnost proti oxidaci. Jsou používany v řade vakuových vývěv Stokes.

Oblasti použití

  • Vhodné pro použití s Hot Microvac, 912H, 612MB vývěvami.
Technická data  
Tlak páry mbar  
20 °C <1.3
100 °C <1.3
Molekulová váha 350-500
Specifická váha při 20°C 0.88-0.89
Viskozita cSt při 40°C 183-191
Bod nalití °C -30
Teplota vznícení °C 216
Bod automatického vznícení °C 343
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0
Energetický částicový účinek Vodicí zformovaný polymer
Tepelná stabilita dobrá
Odolnost proti oxidaci dobrá
Chemická odolnost fair
Odolnost proti radiaci fair