Silikon 702

Charakteristika

  • Silikon 702 je směs phenylmethyl-dimethyl cyclosiloxan silikonové kapaliny, prokazující extrémní chemickou, tepelnou, oxidační a radiační odolnost. Je vhodná k použití v difuzních vývěvách ve výrobních procesech.

Oblasti použití

  • Silikon 702 je vhodný zejména pro rychlé čerpání a cyklický vysoký objem zatížení plynu v procesech zahrnující vakuové pece, metalurgie, elektronika, vakuové povlakování, optické a dekorativní povlakování.
Technická data  
Typické konečné vakuum dosažitelné při 20°C (mbar) 8.0 x 10-8
Tlak par @ 25°C (mbar) 1 x 10-8
Teplota varu při 1.3 mbar (°C) (přibližně) 178
Viskozita cSt @ 25°C 42 - 50
Bod tuhnutí °C N/A
Teplota vznícení °C >193
Specifická váha při 25°C 1.06 - 1.07