XDS35i

Vývěva XDS je kompaktní, spolehlivá vývěva, která je vhodná k použití v provozech pracujících s parami. Vývěvu XDS lze používat v některých čerpacích aplikacích zahrnujících korozní látky a částečky.

Charakteristika

  • XDS je suchá vývěva, všechna ložiska s uhlovodíkovým mazivem jsou izolována od vakuového prostoru.
  • Vývěva XDS35i je určena k provozu při atmosférickém tlaku, avšak pokud vstupní tlak na delší dobu překročí 100 mbar, střídač může snížit otáčky motoru. Po snížení tlaku se vývěva opět zrychlí.
  • Vývěva je chlazena vzduchem prostřednictvím ventilátoru nainstalovaného na opačném konci motoru.
  • XDS35i obsahuje tepelnou ochranu, která při tepelném přetížení vypne vývěvu.

Oblasti použití

  • Automobilový průmysl
  • Aplikace čistého čerpání
  • Povlakování
Technická data  
Maximální výkon 50 nebo 60 Hz napájení 43 m3h-1 / 25 ft3min-1
Maximální rychlost čerpání 50 nebo 60Hz napájení 35 m3h-1 / 21 ft3min-1
Mezní vakuum (celkový tlak) 1 x 10-2 mbar / 8 x 10-3 Torr
Maximální vstupní tlak vodních par 35 mbar / 23 Torr
Maximální čerpací rychlost vodních par – poloha I 70 gh-1
Maximální čerpací rychlost vodních par – poloha II 240 gh-1
Maximální přípustný výstupní tlak 0.2 bar gauge / 2.9 psig
Maximální přípustný vstupní tlak a vstupní tlak 0.5 bar gauge / 7 psig
Výkon motoru 0.52kW
Napájecí zdroj IEC EN60320 C19
Rychlost motoru 1750 rpm
Váha 48 kg / 105 lb
Vstupní port vývěvy NW40
Výstupní port vývěvy NW25
Úroveň hluku 57 dB (A)
Vibrace <4,5 mms-1 (rms)
Těsnost proti únikům <1x10-6 mbar ls-1
Rozsah teploty okolí (provoz) 10 až 40 °C / 50 až 104 °F