SAFECONN kabel

Technická data  
Radiační tolerance 2e5 Grey
Tepelný limit 250°C
Poloměr ohybu 12,7 mm
SC vzdálenost připojení 127 mm