TSP

Kontrolér vývěv

Technická data  
Váha  16.8 (37) kg (lbs)
Rozměry  242 x 133 x 437
 mm, l x w x d
Vstupní napětí  120 nebo 220/48-62 volts/Hz
Výstup  15 volts
Typ displeje  1/4 VGA LCD w/dotykový displej
Vlhkost  0 do 80% RH, nekondenzovaný
Teplota  0 do 40 deg C
Komunikace  RS232, RS422, RS485, Ethernet
Shoda s normami  EN61000-6-1
 EN61000-4-2
 EN61000-4-3
 EN61000-4-4
 EN61010-1
Režimy  Manuální
 Naprogramovaný
 Požadované hodnoty
Výstup  obvyklý 0-55 (A)
 Výstupy Jednoduchý TSP konektor Ovládání jednoduchého TSP s jedním výstupem na zadním panelu Digitel TSP (na smínku) nebo dálkové ovládání TSP.
Duální TSP konektor Ovládání pomocí dvou TSP duálních výstupů na zadní straně Digitel TSP (na smínku) nebo dálkové ovládání TSP.
Vzdálené připojení Použijte Digitel TSPe k propojení s dálkovým ovládáním TSP/NEG kontrolérem na dlouhé vzdálenosti.
Sériové připojení RS232 Port Standardní RS232 protokol
RS422 Port Standardní RS422 protokol
RS485 Port (Poloviční) Standardní RS485 protokol (Poloduplexní)
Ethernet Standardní ethernetová komunikace a podpora prohlížeče.
RS485 Port (Úplný)  Standardní RS485 protokol (Zceladuplexní)
TSP Není
Dálkové ovládání TSP Rozhraní s dálkovým TSP/NEG kontrolérem na dlouhé vzdálenosti
Duální dálkové ovládání TSP Rozhraní s duálním dálkovým TSP/NEG kontrolérem na dlouhé vzdálenosti
Dálkové ovládání NEG Rozhraní s dálkovým TSP/NEG kontrolérem na dlouhé vzdálenosti
Vstupní napětí 110-volt, US  110-volt, US připojení
220-volt, US  220-volt, US připojení
230-volt, EC  230-volt, Evropské připojení
230-volt, UK  230-volt, Připojení pro Velkou Británii
230-volt, AU  230-volt, Australské připojení
Dálkové ovládání HVE Není Zvolte ke kontrole vysokého napětí nebo TSP pomocí alternativního kontroléru žádané hodnoty
Vysoké napětí povoleno Vysoké napětí nebo TSP může být řízeno alternativním kontrolérem žádané hodnoty