nXDS6iC

Vývěvy nXDS-C jsou pozměněnou verzí vývěv nXDS. Vývěva je vhodná k použití v procesech manipulace s párou, která může být součástí některých aplikací zahrnujících žíravé (korozivní) látky.
Vývěvy nXDS-C mají Chemrazové® vnitřní ventily a montážní díly z nerezové oceli pro zvýšenou ochranu z čerpaného média.

Charakteristika

 • Suchá vývěva - všechna ložiska s uhlovodíkovým mazivem jsou izolována od vakuového prostoru.
 • Vývěva nXDS je vhodná k použití v procesech manipulace s párou, které mohou být součástí některých aplikací zahrnující žíravé látky.
 • Při čerpání velkých objemů páry lze do vývěvy dodávat připouštěný plyn, aby se zabránilo kondenzaci par nesených čerpanými plyny.

Oblasti použití

 • Obecně čisté čerpací aplikace
 • Výzkum a vývoj
 • SEM
 • Zazpětňovací vývěva turbo vývěv
 • Povlakování
 • Sublimační sušení
 • Destilace / Extrakce / Filtrace
 • Recirkulace vzácných plynů
 • Obnova vzácných plynů
 • Kryogenika
 • Pece
 • Detekce netěsností, Helium
 • SEM/FIB
 • Povrchové vědecké nástroje
 • Odplynění / léčba - olej, epoxidová pryskyřice