Pravidelný servis

Pravidelným servisem Vašich zařízení docílíte bezproblémového chodu a vysoké spolehlivosti. Termíny pravidelné údržby a pravidelných servisních prohlídek a zásahů jsou obvykle stanoveny výrobcem zařízení nebo technologického celku, v závislosti na jeho typu, místě použití, zatížení a procesu, ve kterém pracuje.

Tým profesionálních servisních techniků a odborníků je připraven zasáhnout v případě poruchy do 24 hodin na jakémkoli místě České republiky. Zorganizujeme pro Vás také transport poškozeného zařízení a jeho opravu v našem servisním středisku nebo u našich partnerů. Provádíme pravidelné servisní prohlídky, standardní i velké generální opravy Vašich zařízení.

Naše společnost Vám nabízí možnost uzavření výhodné Smlouvy o poskytování služeb, díky níž získáte vysoce profesionální a pravidelný servis s výraznými slevami, nadstandardními službami zdarma a prioritním přístupem. Získáte také garanci minimalizace prostojů na Vašich zařízeních a pravidelná školení zaměstnanců.

Typický objem pravidelného servisu vakuových zařízení

Pravidelné servisní prohlídky a zásahy na vakuových zařízeních jsou obvykle stanoveny dle počtu provozních hodin a procesu, ve kterém jsou použity.

 • KONTROLA HLUČNOSTI A VIZUÁLNÍ KONTROLA
  typicky 100-500 hod
 • KONTROLA A ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH HRDEL
  typicky 1500-2000 hod
 • KONTROLA A ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH FILTRŮ
  typicky 50-100 hod
 • KONTROLA HLADIN PROVOZNÍCH KAPALIN A OLEJŮ
  DENNĚ (nebo automaticky kontinuálně)
 • VÝMĚNA OLEJOVÝCH FILTRŮ
  typicky 500-2000 hod
 • VÝMĚNA VÝFUKOVÝCH FILTRŮ
  typicky 2000-5000 hod (nebo 1x ročně)
 • VÝMĚNA PROVOZNÍCH KAPALIN A OLEJŮ
  typicky 500-2000 hod
 • VÝMĚNA TĚSNĚNÍ A LAMEL ROTAČNÍCH STROJŮ
  typicky 2000-5000 hod
 • MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN (tlak, teplota, V-A charakteristiky)
  typicky 2000 hod (nebo 1x ročně)

Typický objem pravidelného servisu průmyslových filtrů

 • KONTROLA ZAPLNĚNÍ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
  typicky 50-250 hod
 • ČIŠTĚNÍ NEBO VÝMĚNA FILTRU
  typicky 500-2000 hod
 • POSOUZENÍ VHODNOSTI FILTRACE
  NUTNO stanovit individuálně dle procesu a míry znečištění

POČET PROVOZNÍCH HODIN V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM REŽIMU

Hodin provozu DENNĚ 1 TÝDEN
1 MĚSÍC
3 MĚSÍCE
6 MĚSÍCŮ
1 ROK
2 ROKY
5 LET
4 28 122 365 730 1460 2920 7300
8 56 243 730 1460 2920 5840 14600
12 84 365 1095 2190 4380 8760 21900
16 112 487 1460 2920 5840 11680 29200
24 168 730 2190 4380 8760 17520 43800

 


Servisní kontroly, zásahy a opravy by měla vždy provádět odborná firma nebo speciálně vyškolený personál.


Vakuové zařízení, jeho komponenty, filtry, provozní kapaliny a oleje mohou obsahovat nebezpečné nebo zdraví škodlivé procesní plyny, páry a pevné látky. Nejste-li si jisti, vždy se poraďte s odborníky! Dbejte zvýšené opatrnosti vždy, když zacházíte s kontaminovaným zařízením nebo materiálem!