nWRG

Řada nWRG digitálních širokopásmových měrek nabízí jednoportové měření tlaku v rozsahu od atmosféry po 10-9 mbar. Jedná se o nové verze digitálních měrek, které se ukázaly jako robustní a spolehlivé v širokém spektru aplikací, od vědeckých přístrojů po průmyslové procesy.

Charakteristika

  • Vysoký rozsah napájecího napětí umožňuje provoz od 15 do 48 V DC
  • Označení měrky umožňuje uživateli ukládat identifikační údaje měrky
  • Automatické nastavení prvku Pirani měrky
  • Nízká verze vnějšího magnetického pole (L) pro citlivé analytické přístroje, jsou k dispozici na vyžádání
  • Sériová komunikace založená na jednoduchém ASCII, nízké latence, dotazu a příkazovém protokolu, který může pracovat v systému od bodu k bodu nebo multidrop systém s minimálním přesahem
  • NW25 příruba pro snadné připojení k vakuovým systémům - další možnosti příruby na vyžádánní
  • CSA a C/US, splňuje bezpečnsotní požadavky na elektrická zařízení pro měření
  • Verze RS485 nebo RS232
  • 9600 až 38400 baudů, 8 bitů, 1 start bit, 1 stop bit, žádná parita
Technická data  
Hmotnost NW25 verze 0,8 kg
Vnitřní objem 26 cm3
Krytí IP40
Rozsah měření Atmosféra až 10-9 mbar
Přesnost

±15% <100 mbar

±30% <10-3 mbar

Maximální přetlak 6 bar absolutně

Rozsah teploty

Provoz

Skladování

Bake-out s odstraněnou elektronikou

 

5 až 60°C

0 až 70°C

150°C

Vlhkost 80% RH až do 31°C lineárně klesající na 50% RH při 40°C a více
Maximální nadmořská výška 3000 m
Napětí 15 až 48 V DC nominalní
Spotřeba energie 2 W

Nastavovací bod

Hodnocení

Otevřený kolektorový tranzistor

48 V DC 100 mA