nEXT

Made in Czech Republic: Turbomolekulární čerpací stanice nEXT jsou moderní, kompaktní vakuové stanice pro vysoké vakuum, s turbomolekulárími vývěvami 75 až 400 l/sec. Druhou vývěvu tvoří suché nebo olejové rotační, čerpací kapacity až 22 m3/hod.

Oblasti použití

  • Akcelátory
  • Analýza a fyzika povrchu
  • Beam lines
  • Výzkum & vývoj
  • Povrchové vědy
  • UHV systémy
Technická data    
Čerpací rychlost pro N2 NW40 42 ls-1
  ISO/CF63 61 ls-1
  ISO/CF100 240 nebo 300 ls-1
  ISO/CF160 400 ls-1
Kompresní poměr pro N2   > 1x1011
Čerpací rychlost zazpětňovací vývěvy 50 (60) Hz E2M1.5 1.6 m3hr-1 (1.2 cfm)
  RV 5.1 m3hr-1 (3.6 cfm)
  RV12 12 m3hr-1 (8.4 cfm)
  XDD1 1.2 m3hr-1 (0.9 cfm)
  nXDS6i 6.2 m3hr-1 (3.6 cfm)
  nXDS10i 11.4 m3hr-1 (6.7 cfm)
  nXDS15i 15.1 m3hr-1 (8.9 cfm)
  nXDS20i 22 m3hr-1 (13.0 cfm)
Konečný tlak   <5 x 10-8 mbar
Vstupní příruba   NW40, ISO63, CF63, ISO100, CF100, ISO160 nebo CF160
Výstupní příruba E2M1.5 NW16
  XDD1 Fitted silencer or 1/8" BSP
  RV/nXDS NW25
Váha E2M1.5/XDD1 24.9 až 35 kg
  RV/nXDS 41.2 kg až 55 kg
Úroveň hluku   ≤ 56 dB(A)
Detekce netěsnosti   <1 x 10-6 mbar ls-1
Provozní teplota   12 až 40°C