Silikon 704

Charakteristika

  • Silikon 704 je  tetramethyltetraphenyltrisiloxanová tekutina, určená pro výrobu vysokého vakua v rozmezí 10-7 - 10-8 mbar. Tato kapalina vykazuje extrémní chemickou, tepelnou, oxidační, hydrolyzační a radiační odolnost. Má tak velmi nízké vlastnosti zpětného proudění.

Oblasti použití

  • Silikon 704 je určen pro použití v zejména tvrdých a náročných aplikacích, včetně depozice tenkých vrstev - pokování nebo evaporace, proces elektronového paprsku a pecí vysokého vakua, tavení, odplynění a spékání, nepoddajné kovy a depozice tenkých vrstev.
  • Jsou vhodné také pro všechny aspekty vakuového povlakování, tak jako optické a automobilové komponenty. UHV vlastnosti jsou užitečné zejména pro tenké vrstvy, povrchové technologie, termonukleární aplikace a aplikace fyziky plazmatu.
Technická data  
Typické konečné vakuum dosažitelné při 20°C (mbar) 8.0 x 10-9
Tlak par @ 25°C (mbar) 1 x 10-9
Teplota varu při 1.3 mbar (°C) (přibližně) 215
Viskozita cSt @ 25°C 37 - 42
Bod tuhnutí °C -34
Teplota vznícení °C >210
Specifická váha při 25°C 1.06 - 1.07