Generální oprava

Pojmem generální oprava naše společnost označuje velkou opravu Vašeho zařízení, která vede k jeho znovu-zprovoznění nebo k prodloužení životnosti a funkce. Při generální opravě jsou zpravidla vyměněny všechny opotřebitelné díly a části, ošetřeny poškozené povrchy a díly a vyměněny všechny provozní kapaliny. Motory, čidla a jiná elektrická zařízení jsou součástí procesu posouzení stavu.

Generální (nebo velká) oprava by měla být prováděna pravidelně, jako preventivní opatření v procesu servisu a údržby. Z našich zkušeností i ze zkušeností našich zákazníků vyplývá, že poruchový servis je výrazně dražší než pravidelný, nemluvě o prostojích ve Vaší výrobě nebo provozu.

Tým profesionálních servisních techniků a odborníků je připraven zasáhnout v případě poruchy nebo nutnosti opravy Vašeho zařízení. Zorganizujeme pro Vás také transport zařízení a jeho opravu v našem servisním středisku nebo u našich partnerů. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat - rádi Vám pomůžeme.

Typický rozsah generální (velké) opravy

V případě standardní generální opravy vakuového zařízení se provádí:

 • POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU ZAŘÍZENÍ
  měření výchozích hodnot tlaku, hlučnosti a V-A charakteristik, pořízení fotodokumentace
 • DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ A DEKONTAMINACE
  vše v závislosti na typu procesu a povaze provozu zařízení
 • POSOUZENÍ STAVU ZAŘÍZENÍ PO DEMONTÁŽI
  zjištění míry poškození, vytvoření seznamu dílů k výměně
  předběžné stanovení rozsahu, ceny a termínu dokončení opravy
  vypracování fotodokumentace a technické zprávy - vyčkání souhlasu zákazníka
 • PROVEDENÍ VLASTNÍ OPRAVY, MONTÁŽ
  délka opravy závisí na rozsahu poškození a typu zařízení
 • ÚPRAVA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ A TABULEK
  obnovení ochranného nátěru, výstražných a informativních tabulek
 • TESTOVÁNÍ STROJE PO PROVEDENÉ OPRAVĚ
  vypracování závěrečné technické zprávy a protokolu o opravě
 • ZASLÁNÍ OPRAVENÉHO STROJE ZÁKAZNÍKOVI

 


Počet provozních hodin, při kterých by měla být provedena generální (velká) oprava, je závislý na typu zařízení, jeho stáří, typu a provozu zařízení.


Servisní kontroly, zásahy a opravy by měla vždy provádět odborná firma nebo speciálně vyškolený personál.


Vakuové zařízení, jeho komponenty, filtry, provozní kapaliny a oleje mohou obsahovat nebezpečné nebo zdraví škodlivé procesní plyny, páry a pevné látky. Nejste-li si jisti, vždy se poraďte s odborníky! Dbejte zvýšené opatrnosti vždy, když zacházíte s kontaminovaným zařízením nebo materiálem!