Ultragrade 15

Oleje Ultragrade® 15, 19, 20 a 70 jsou výsledkem nového procesu. Většina výrobců používá procesy zušlechťování rozpouštěděl, zatímco tyto oleje jsou vyprodukovány za pomocí unikátních procesů hydro-zpracování. Tento proces eliminuje dusík, síru a kyslík, a aromatické uhlovodíky. Odchází čistá spodní zásoba v podstatě volně bez nečistot.

Charakteristika

  • V kombinaci s aditivy, oleje Ultragrade® poskytují vylepšenou vakuovou výkonnost, tepelnou a oxidační stabilitu a potlačení koroze.
  • Antioxidanty obsažené v olejích umožňují vývěvám, aby odolávaly vysokým provozním teplotám bez olejové degradace, takže dochází k prodlužování intervalů mezi výměnou oleje.
  • Vlastnosti olejů umožňují použití v široké škále aplikací

Oblasti použití

  • Hmotnostní spektroskopy
  • Elektronové spektroskopy
  • Pokovování tenkých vrstev
  • Studie povrchů
  • UHV systémy
  • Detekce netěsností
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 5.8 x 10-6
100°C 3.0 x 10-2
Molekulová váha 385
Specifická váha při 15°C 0.86
Viskozita cSt:  
při 20°C 104.2
při 40°C 38.1
Bod nalití °C -18
Teplota vznícení °C 220
Bod automatického vznícení °C 355
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0