Fomblin® vazelína AR555

Tato vazelína je vynikajícím mazivem pro posuvné elastomerové těsnění a vykazuje chemickou inertnost typickou pro Fomblin®.

Charakteristika

  • Tato vazelína je vynikajícím mazivem pro posuvné elastomerové těsnění a vykazuje chemickou inertnost typickou pro Fomblin®.
  • Vazelína má velmi nízký tlak par a je vhodná pro použití v přítomnosti plynného a kapalného kyslíku, za ztížených podmínek.
  • Obecně vazelína AR555, nabízená Edwards, má základní vlastnosti jako Fomblin®, ale tlak par není zvláště kontrolován.
  • Tlak páry <10-7 mbar při 20°C