TW minerální olej

TW byl vyvinut pro aplikace, kde by olej rotačních vývěv mohl být vystaven reaktivním nebo korozivním plynům.

Charakteristika

  • Tento olej je destilovaný uhlovodík neobsahující aditiva, ale byly odstraněny nenasycené a aromatické odkazy.
  • Výsledkem je, že olej vydrží až 20x déle, v závislosti na procesech, než rafinované minerální oleje. 
  • Delší životnost oleje výrazně prodlužuje intervaly mezi výměnami oleje.

Oblasti použití

  • Edwards TW byl vyvinut pro aplikace, kde by mohl být olej rotačních vývěv vystaven reaktivním nebo korozivním plynům:
    • Destilace
    • Polovodiče
    • Čerpání chemických látek
Technická data  
Tlak par mbar  
  20°C 1.3 x 10-6*
  100°C -
Molekulární váha 430
Specifická váha při 15°C 0.860
Viskozita cSt:  
  při 20°C 155
  při 40°C 65
Bod nalití °C -12
Teplota vznícení °C 243
Bod automatického vznícení °C 270
Obsah síry % hmotnost / hmotnost 0


* Tlaky par při 25°C