Krytox® 1525

Nyní nabízíme rozšířený sortiment Krytox® perfluoropolyetherových olejů, vhodných pro použití v rotačních vývěvách. Krytox® 1525 je doporučený pro použití v rotačních vývěvách, které požadují viskozitu ekvivalentní Fomblin® Y25.

Charakteristika

  • Vhodné pro použití v rotačních vývěvách.
  • Krytox® 1525 je doporučený pro použití v rotačních vývěvách, které požadují viskozitu ekvivalentní Fomblin® Y25.

Oblasti použití

  • Polovodičový průmysl
  • Chemické čerpání
  • Čerpání kyslíku
  • Radioaktivní
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 1.3 x 10-7
100°C 3.9 x 10-5
Molekulová váha 4600
Specifická váha při 15°C 1.9
Viskozita cSt:  
při 20°C 250
při 40°C 80
Bod nalití °C -35
Teplota vznícení °C není*
Bod automatického vznícení °C není*
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0


* Varování: Perfluoropolyether je fluorovaná sloučenina, která bude vypouštět toxické výpary, jestliže bude vystavena teplotám nad 280°C. Tekutina by neměla být vystavená otevřenému ohni a kouření by mělo být zakázano v pracovní oblasti.