Fomblin® 25/6

Nabízíme rozšířený sortiment Fomblin® perfluoropolyetherových olejů, vhodných pro použití v rotačních vývěvách.

Charakteristika

  • Vhodné pro použití v rotačních vývěvách

Oblasti použití

  • Polovodičový průmysl
  • Chemické čerpání
  • Čerpání kyslíku
  • Radioaktivní
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 4 x 10-8
100°C 6 x 10-5
Molekulová váha 3300
Specifická váha při 15°C 1.9
Viskozita cSt:  
při 20°C 276
při 40°C 80
Bod nalití °C -35
Teplota vznícení °C není*
Bod automatického vznícení °C není*
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0


* Varování: Perfluoropolyether je fluorovaná sloučenina, která bude vypouštět toxické výpary, jestliže bude vystavena teplotám nad 280°C. Tekutina by neměla být vystavená otevřenému ohni a kouření by mělo být zakázano v pracovní oblasti.