NEG Cartridges

Technická data  
Složení slitiny ZrVFe
Getter hmotnost 42 - 150 g
Getter povrch 88 - 315 sq. cm.
H2 čerpací rychlost 145 l/s
CO čerpací rychlost 70 l/s
H2 sorpční kapacita 312 Torr L
CO (AMB) sorpční kapacita 0,4 Torr L
CO celková sorpční kapacita 280 Torr L