Fomblin® YVAC 06/6

Nabízíme rozšířený sortiment Fomblin® perfluoropolyetherových olejů, vhodných pro použití v rotačních vývěvách. Fomblin® YVAC 06/6 je určen pro olejové rotační vývěvy Edwards a je prakticky přímou náhradou za minerální oleje, pokud jde o viskozitu a tlak par.

Charakteristika

  • Vhodné pro použití v rotačních vývěvách.
  • Fomblin® YVAC 06/6 je určen pro olejové rotační vývěvy Edwards a je prakticky přímou náhradou za minerální oleje, pokud jde o viskozitu a tlak par.

Oblasti použití

  • Polovodičový průmysl
  • Chemické čerpání
  • Čerpání kyslíku
  • Radiaktivní
  • Metalizace
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 4 x 10-6
100°C 5 x 10-3
Molekulová váha 1900
Specifická váha při 15°C 1.88
Viskozita cSt:  
při 20°C 64
při 40°C 25
Bod nalití °C -50
Teplota vznícení °C není*
Bod automatického vznícení °C není*
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0


* Varování: Perfluoropolyether je fluorovaná sloučenina, která bude vypouštět toxické výpary, jestliže bude vystavena teplotám nad 280°C. Tekutina by neměla být vystavená otevřenému ohni a kouření by mělo být zakázano v pracovní oblasti.