Fomblin® Y16/6

Nabízíme rozšířený sortiment Fomblin® perfluoropolyetherových olejů, vhodných pro použití v rotačních vývěvách. Fomblin® Y16/6 a Krytox® 1514 jsou doporučeny pro použití v perfluoropolyetherové úpravě mechanických booster vývěv.

Charakteristika

  • Vhodné pro použití v rotačních vývěvách.
  • Fomblin® Y16/6 a Krytox® 1514 jsou doporučeny pro použití v perfluoropolyetherové upravě mechanických booster vývěv.

Oblasti použití

  • Mechanický booster
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 3 x 10-6
100°C 1 x 10-3
Molekulová váha 2700
Specifická váha při 15°C 1.89
Viskozita cSt:  
při 20°C 168
při 40°C 48
Bod nalití °C -45
Teplota vznícení °C není*
Bod automatického vznícení °C není*
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0


* Varování: Perfluoropolyether je fluorovaná sloučenina, která bude vypouštět toxické výpary, jestliže bude vystavena teplotám nad 280°C. Tekutina by neměla být vystavená otevřenému ohni a kouření by mělo být zakázano v pracovní oblasti.