AP201

Apiezon® AP201 je uhlovodíková tekutina připravená molekulární destilací a je chráněna proti oxidaci tepelně stabilní přísadou spárovanou tlakem par. Má automatickou teplotu vzplanutí 305°C.

Charakteristika

  • AP201 vykazuje ve velké míře odolnost proti chemické degradaci (tak, aby vysoký průtok vzduchu a vodní páry mohl být čerpán bez poškození tekutiny) a to může vydržet omezeně, náhodnému proniknutí atmosférického vzduchu při provozní teplotě.
  • Kapaliná má nízkou viskozitu, což umožňuje snadné plnění a vypouštění
  • Nenapadá syntetické gumy, používané jako plomby a těsnění ve vakuových systémech
  • Je nedráždivý, netoxický a neznečišťuje životní prostředí

Oblasti použití

  • Pece
  • Vapour Booster
Technická data  
Typické konečné vakuum dosažitelné při 20°C (mbar) 6.5 x 10-5
Tlak par mbar:  
  20°C 5 x 10-6
  100°C 2.4 x 10-2
  150°C 6.5 x 10-1
Teplota varu při 1.3 mbar (°C) (přibližně) 160
Molekulová hmotnost (průměrná) 310
Viskozita cSt:  
  při 20°C 34
  při 100°C 5.0
  při 150°C 2.7
Bod tuhnutí °C (průměrný) -30
Teplota vznícení °C 196
Teplota vzplanutí (°C) (průměrná) 204
Automatická teplota vzplanutí °C (průměrná) 305
Specifické teplo (cal/g/°C) 0.46
Skryté teplo (cal/g/°C) 69
Specifická váha při 25°C 0.862
Koeficient rozpínavosti deg C 0.0007
  (10 - 30 °C)
Index zlomu při pokojové teplotě 1.476