Ultragrade 20

Oleje Ultragrade® 15, 19, 20 a 70 jsou výsledkem nového procesu. Většina výrobců používá procesy zušlechťování rozpouštěděl, zatímco tyto oleje jsou vyprodukovány za pomocí unikátních procesů hydro-zpracování. Tento proces eliminuje dusík, síru a kyslík, a aromatické uhlovodíky. Odchází čistá spodní zásoba v podstatě volně bez nečistot.

Charakteristika

 • V kombinaci s aditivy, oleje Ultragrade® poskytují vylepšenou vakuovou výkonnost, tepelnou a oxidační stabilitu a potlačení koroze.
 • Antioxidanty obsažené v olejích umožňují vývěvám, aby odolávaly vysokým provozním teplotám bez olejové degradace, takže dochází k prodlužování intervalů mezi výměnou oleje.
 • Vlastnosti olejů umožňují použití v široké škále aplikací

Oblasti použití

 • Hmotnostní spektroskopy
 • Elektronové spektroskopy
 • Pokovování tenkých vrstev
 • Studie povrchů
 • UHV systémy
 • Detekce netěsností
 • Destilace
 • Pece
 • Impregnace
 • Chemické čerpání
 • Balení
 • Metalizace
Technická data  
Tlak páry mbar  
20°C 2.1 x 10-7
100°C 3.0 x 10-3
Molekulová váha 500
Specifická váha při 15°C 0.86
Viskozita cSt:  
při 20°C 352
při 40°C 103
Bod nalití °C -12
Teplota vznícení °C 260
Bod automatického vznícení °C 365
Obsah síry % hmotnost/hmotnost 0