AV10K přivzdušňovací ventil

C35103000

AV10K se vyrábí z hliníkové slitiny. Má kontrolní knoflík přiložen k šroubově ovládanému pístu: otočte kontrolní knoflík ve směru hodinových ručiček k uzavření ventilu. Nitrilové o-kroužkové těsnění pístu k tělu ventilu.

Ventil může být připojen pouze na potrubí a připojen k vakuovému systému s připojením NW10.

Technická data  
Konstrukční materiál  
Tělo HE30 hliník
Kontrolní knoflík Nylon 6
Těsnění Nitril
Únik skrz těsnění 10-7 mbar ls-1 / 8 x 10-8 Torr ls-1
Míra úniku tělem 10-1 mbar ls-1 / 8 x 10-2 Torr ls-1
Vakuové připojení NW10
Váha 100 g / 3.5 oz