XDS46i

Vývěvy XDS46i rozvíjí vývěvy XDS35i, sdílí mnoho stejných vlastností a výhod. Rychlost těchto vývěv je však zvýšena na 40 m3/h. Vývěvy XDS46i jsou optimalizovány pro maximální rychlost čerpání, při vstupním tlaku mezi 1 mbar a 10 mbar. Jsou ideální pro LCMS a ICPMS aplikace, které vyžadují vyšší rychlost čerpaní, než poskytují vývěvy XDS35i.

Charakteristika

  • Suchoběžná vývěva uvnitř vakuového prostoru a hermeticky uzavřené možnosti pro zcela čisté a suché vakuum, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci.
  • Ložiska jsou zcela izolovány, což zabraňuje procesním útokům a znamená, že ložiska pracují chladněji a vydrží déle.
  • Není požadována výměna oleje, eliminují se náklady na likvidaci kontaminovaného oleje.
  • Jednoduchá jednostranná scroll konstrukce znamená, že běžnou údržbu je možné provést během minuty - nízké náklady na vlastnictví a maximální doba provozuschopnosti.
  • Střídač pohonu pro konzistentní čerpací rychlost při 50/60 Hz.

Oblasti použití

  • LCMS inlet
  • ICPMS inlet
  • Povlakování
Technická data   
Maximální výkon 50 nebo 60 Hz napájení 60 m3h-1 / 35 ft3min-1
Maximální rychlost čerpání 50 nebo 60Hz napájení 40 m3h-1 / 23.5 ft3min-1
Konečné vakuum (celkový tlak) 5 x 10-2 mbar / 4 x 10-2 Torr
Maximální nepřetržitý vstupní tlak 40 mbar / 30 Torr
Maximální nepřetržitý výstupní tlak 0.2 bar gauge / 2.9 psig
Maximální přípustný vstupní tlak a GB tlak 0.5 bar gauge / 7 psig
Výkon motoru 0.52kW
Napájecí zdroj IEC EN60320 C19
Jmenovité otáčky 1750 rpm
Váha 48 kg / 105 lb
Vstupní příruba NW40
Výstupní příruba NW25
Úroveň hluku 55.4 dB (A)
Vibrace <4,5 mms-1 (rms)
Těsnost <1x10-6 mbar ls-1
Rozsah provozních teplot 10 do 40 °C / 50 do 104 °F