Měření a analýzy

Zajišťujeme, také ve spolupráci s předními českými, slovenskými a mezinárodními vysokými školami a institucemi, měření a analýzy v oborech vakuové fyziky a techniky, především:

  • měření fyzikálních veličin v oboru vakuové fyziky a techniky
  • multi-fyzikální simulace a výpočty v CAD a specializovaném software
  • návrhy a výpočty jednoúčelových strojů a zařízení
  • anylýzy využití energiií pro vývěvy, dmychadla a kompresory
  • zpracovávání studií a posudků