RV 8 ROOTS

Konečné vakuum: -800 mbar

Charakteristika

  • Bezolejová komprese
  • Vysoký výkon
  • Nízká hladina hluku
  • Průtok 60 - 2200 m3.h-1
  • Verze ATEX na požádání
Vývěvy se vyrábí v 8 rozdílných velikostech, s kapacitou v rozmezí od 280 do 10 000 m3/h. Vakuové tlakové rozdíly, v závislosti na otáčkách dmychadla, můžou dosahovat až 800 mbar (200 mbar absolutního tlaku).

Vývěvy Roots jsou pozitivního typu a jako taková nabízí širokou škálu možností s ohledem na úroveň přívodu průtoku, v závislosti na rychlosti otáčení a rozdílech v tlaku.