Bezobslužné vakuové zařízení pro servis transformátorů

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Bezobslužné vakuové zařízení pro servis transformátorů

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000303

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Dotační program: Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl projektu:

Projektový záměr je zaměřen na výrobu mobilního bezobslužného vakuového zařízení pro servis výkonově menších transformátorů. Skrze činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje cílí projektový tým na vznik disruptivně inovovaného zařízení, které bude prosto trvalé obsluhy na místě v průběhu servisních prací, a navíc budou servisní práce prováděny pod plným zatížením. Výkon zařízení bude regulovatelný a doba provozu servisních prací bude odvislá v závislosti na množství vody v elektroizolační kapalině, který bude on-line monitorován. V případě docílení požadovaných vlastností pomocí on-line monitoringu bude operátorem přivolána pověřená obsluha a dojde k odběru vzorku a jeho odeslání do akreditované laboratoře. Na základě dosažení hodnot průrazného napětí, množství vody a celkového obsahu plynů předepsaných příslušnou technickou mezinárodní normou dojde následně k ukončení servisního procesu.   

Výsledek projektu:

Výstupem č. 1 - Prototyp: Bezobslužné vakuové zařízení pro servis malých transformátorů

Výstupem č. 2 - Poloprovoz: Testování v reálném prostředí

 

 

Bezobslužné vakuové zařízení pro servis transformátorů