Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

 

 

 

 

Název projektu: Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20 _321/0025065

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl projektu: 

Výzkum a vývoj technologie návrhu, vývoje a následné výroby dílů, připravených z nekonvenčních kovových, keramických a plastových materiálů pomocí technologie 3D tisku. Vyvíjená technologie přípravy takových dílů bude zaměřena na celý proces návrh-design-výroba-testování tak, aby pro takto připravené komponenty byla zaručena termální vakuová kompatibilita –tj. základní předpoklad proto, aby byly takové díly použitelné jako součásti vakuových aparatur, přístrojů pro aerospace nebo jako součásti pro zařízení výzkumu vesmíru.

Výsledek projektu: 

Ztech – ověřená technologie: Ověřená technologie reprodukovatelné přípravy 3D tištěných dílů z vybraných  kovů, keramiky a technických plastů pro použití v prostředí vakua (RIV_20230630094527).

Leták: Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

Plakát: Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

 

Finanční podpora tohoto projektu je poskytována EU