Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

Název projektu: Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20 _321/0025065

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl projektu: Výzkum a vývoj technologie návrhu, vývoje a následné výroby dílů, připravených z nekonvenčních kovových, keramických a plastových materiálů pomocí technologie 3D tisku. Vyvíjená technologie přípravy takových dílů bude zaměřena na celý proces návrh-design-výroba-testování tak, aby pro takto připravené komponenty byla zaručena termální vakuová kompatibilita –tj. základní předpoklad proto, aby byly takové díly použitelnéjako součásti vakuových aparatur, přístrojů pro aerospace nebo jako součásti pro zařízení výzkumu vesmíru.

Finanční podpora tohoto projektu je poskytována EU

 

 

GFX | img | eu.png