Technologie kombinovaného zdroje plasmatu pro vznik pokročilých povrchových úprav

Název projektu: Technologie kombinovaného zdroje plasmatu pro vznik pokročilých povrchových úprav

Evidenční číslo projektu: FV10477

Místo realizace: Mariánské náměstí 617, 617 00 Brno – Komárov, Česká republika

Dotační program: FV – TRIO

Termín řešení: 07/2016 – 06/2019

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně, CEITEC

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vývoj a konstrukce hybridní technologie pro nanášení povlaků pomocí plazmatického nástřiku ve vakuu a fyzikální depozice z plynné fáze a/nebo naprašování. Zařízení je určeno pro nanášení pokročilých vícevrstvých a gradientních povlaků, u kterých lze dosáhnout výrazného zlepšení užitných vlastností kombinací obou technologií, ať už pomocí sekvenčního nanášení nebo pomocí ko-depozice.