Výzkum a vývoj pokročilého interakčního vakuového systému pro laserovou spektroskopii

Cíl projektu je vývoj inovativní přístrojové instrumentace – interakční vakuový systém – umožňující analýzu vzorků za různých atmosférických podmínek. Tento vakuový systém bude sestávat z vakuové komory a přidružené vzduchotechniky a svojí konstrukcí bude koncipován jako samostatné řešení nebo jako integrální část moderní analytické sestavy využitím metod laserové spektroskopie. Hlavní výstupy tohoto vysoce inovativního projektu tak budou prototyp interakčního vakuového systému a související prototyp pokročilého analytického systému.

 Hlavní příjemce projektu: Společnost Activair s.r.o, je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci Programu TREND.

 Další účastníci projektu: Projekt je řešen ve spolupráci s firmou Lightigo s.r.o. a CEITEC Vysokým učením technickým v Brně

 Doba řešení projektu: Projekt je řešen v období 1/2023 až 12/2025.

 “Projekt FW06010042 – Výzkum a vývoj pokročilého interakčního vakuového systému pro laserovou spektroskopii je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.“