Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů

Cíl projektu je výzkum a vývoj vedoucí k výrobě prototypu speciálního keramického filtru a filtračního zařízení, které slouží pro provoz a servis elektroizolačních kapalin v distribučních transformátorech (22/0,4 kV). Tyto transformátory jsou systémovými prvky pro napájení nabíjecích stanic elektromobilů i pro vyvedení výkonu OZE (fotovoltaických elektráren – FVE). Z důvodu oprávněného předpokládaného živelného zvyšování jejich počtů vzniká obchodní potenciál i snaha o nízký environmentální dopad těchto zařízení.

 Hlavní příjemce projektu: Společnost Revos s.r.o, je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci Programu TREND.

 Další účastníci projektu: Projekt je řešen ve spolupráci s firmou Activair s.r.o. a Vysokým učením technickým v Brně

 Doba řešení projektu: Projekt je řešen v období 1/2023 až 06/2026.

 “Projekt FW06010300 – Výzkum a vývoj filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny s využitím vysoce funkčních keramických materiálů je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.“