Výzkum a vývoj elektrovodivých keramických kompozitních povlaků

Název projektu: Výzkum a vývoj elektrovodivých keramických kompozitních povlaků

Evidenční číslo projektu: FW03010377

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Dotační program: TAČR TREND

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Cíl projektu: Výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologie způsobu depozice plošných elektrovodivých kompozitních povlaků založených na bázi termoelektrických keramických materiálů, které budou v budoucnu připravované pomocí technologie atmosférického nebo vakuového plazmatického nástřiku na povrch geometricky složitých rozvodů plynů, desek, senzorů, forem a pracovních komor špičkových výrobních technologií a depozičních aparatur.

GFX | img | logo_TACR_zakl.png