Vývoj centrální jednotky pro vakuové systémy odpadních vod

 

 

Název projektu: Vývoj centrální jednotky pro vakuové systémy odpadních vod 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028181 

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno 

Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Hlavní příjemce projektu: Activair s.r.o 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Cíl projektu:  

Cílem projektu je vývoj inovativního centrálního elektrického rozvaděče (centrální jednotky) pro lokální řízení technologicky náročných vakuových stanic, kterou jsou využívány především u čistíren odpadních vod při samotném sběru odpadní vody. Jedná se především o nízko-objemové čistírny odpadních vod v obcích a menších městech, kde není výhodné použití klasické gravitační nebo tlakové kanalizace. Vyvíjená centrální jednotka bude umožňovat lokální řízení procesu sběru odpadních vod, regulaci  podtlaku pomocí PID, řízení prostředí vakuové stanice a optimalizaci využití elektrické energie potřebné pro provoz. Centrální jednotka bude dále provádět sběr dat z několika rozlišných senzorů, získaná data budou přenášena do cloudového systému a dále zpracována. Pro analýzu dat bude v rámci centrální jednotky vyvinut software (IoT Stack), který bude kromě analýz poskytovat integraci další služby (databáze, AI, monitoring, senzorů) tak, aby provozovatelé a servisní organizace získali komplexní informace o stavu, poruchách a předpokládané údržbě čistírny odpadních vod.  

Finanční podpora tohoto projektu je poskytována EU