Vývoj zařízení pro prostorovou dezinfekci pomocí HOCl s pokročilým řídícím software

Název projektu: Vývoj zařízení pro prostorovou dezinfekci pomocí HOCl s pokročilým řídícím software

Evidenční číslo projektu: IDENT026

Místo realizace: Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

Dotační program: Czech Rise Up 2.0

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíl projektu: Dokončení vývoje mobilního zařízení pro prostorou dezinfekci pomocí kyseliny chlorné ve formě suché mlhy s pokročilým softwarem, včetně vyhotovení výrobní dokumentace a finalizace funkčního vzorku

Popis projektu: Na základě okolností postihnuvší civilizaci na počátku roku 2020 na území České republiky i jinde ve světě byl navrhnut projekt v oblasti boje proti šíření nákazy COVID-19 a dalších virových, bakteriálních nebo plísňových onemocnění.

Hlavním cílem projektu je dokončení výzkumu a vývoje zařízení pro prostorovou dezinfekci pomocí vhodné, ekologicky nezávadné dezinfekce.

Námi navržené zařízení má disponovat průmyslovým PLC s pokročilým software, jehož vývoj bude podložen pokročilými simulacemi a experimentálním ověřením ve spolupráci s VUT Brno. Zmíněné výstupy zajistí správné nastavení procesu dezinfekce v závislosti na velikosti a typu prostor, jejich teplotě, vlhkosti a potřebné dezinfekční dávce (expozici). Jedná se tedy o pokrok v automatizaci dezinfekčních přístrojů.